Dom seniora – szansa na godne życie

Dom seniora – szansa na godne życie

Jesień życia to często trudny okres w życiu człowieka. Pogarszający się stan zdrowia, problemy z poruszaniem się, samotność – to tylko niektóre z problemów, z którymi muszą mierzyć się seniorzy. Wraz z upływem czasu, potrzebują oni zazwyczaj coraz większego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a z różnych względów nie zawsze mogą otrzymać to wsparcie od najbliższych. W takich sytuacjach warto rozważyć powierzenie opieki nad starszą osobą wykwalifikowanej placówce.

Dom seniora – życie na emeryturze lub rencie

Decyzja o oddaniu bliskiej osoby do domu opieki nie jest zazwyczaj decyzją łatwą i często traktowana jest jako rozwiązanie ostateczne. Tymczasem dla starszej, schorowanej, a do tego nierzadko samotnej osoby, pobyt w domu seniora jest często jedyną szansą na godne życie.
Specjalistyczne placówki nie tylko zapewniają seniorom całodobową opiekę, ale również stwarzają warunki sprzyjające wszechstronnej aktywności. Podopieczni zyskują nie tylko spokój i poczucie bezpieczeństwa, ale również możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a także nawiązywania nowych znajomości. Pozwala to na utrzymanie dobrego stanu psychofizycznego, a nawet jego poprawę.

Co oferuje nowoczesny dom seniora?

Nowoczesny dom seniora to nie tylko komfortowy budynek, ale przede wszystkim odpowiednio wykwalifikowany personel. Pracowników domu opieki powinny cechować empatia, komunikatywność i odpowiedzialność. Powinni być oni otwarci na drugiego człowieka i umieć rozpoznać indywidualne potrzeby seniorów, wynikające ze stanu ich zdrowia, a także sprawności fizycznej i intelektualnej. Na to wszystko mogą liczyć podopieczni Domu Seniora Jaso w Grzybowie.

Dom Seniora Jaso w Grzybowie

Dom Seniora Jaso w Grzybowie to rodzinna placówka oferująca pobyt krótko- i długoterminowy. Jej kadrę tworzą zarówno wykwalifikowane pielęgniarki, jak i doświadczone opiekunki i salowe, a także terapeuta zajęciowy, rehabilitant i psycholog. Podopiecznymi placówki są zarówno seniorzy cieszący się dobrym stanem zdrowia, jak i osoby z niepełnosprawnością ruchową czy chorobami neurologicznymi.

Główną zasadą, w oparciu o którą funkcjonuje placówka, jest poszanowanie podmiotowości, godności, wolności i intymności każdego seniora. W myśl tej zasady, podopieczni placówki mogą liczyć nie tylko na bezpieczny pobyt i najwyższy standard opieki, ale także na domową atmosferę i warunki sprzyjające rozwojowi osobistemu i wszechstronnej aktywności.

Dom Seniora Jaso oferuje komfortowo urządzone jedno- i dwuosobowe pokoje z łazienkami. W budynku znajduje się również sala pobytu dziennego wyposażona w sprzęt audiowizualny, sala kreatywności, w której prowadzone są zajęcia terapeutyczne, oraz jadalnia i gabinet pielęgniarski.
Niewątpliwym atutem Domu Seniora Jaso jest jego lokalizacja. Obiekt położony jest w nadmorskiej miejscowości Grzybowo, w niewielkiej odległości od plaży i w otoczeniu zieleni, co sprzyja relaksowi i pozwala odpocząć od miejskiego zgiełku.